12
Oktober 2015

En ondertussen over de rondweg...

Activiteiten

In Asse hebben we al een lange tijd een mobiliteitsprobleem. Het centrum is overbelast en elk jaar duurt het langer om via centrum Asse met je wagen op je bestemming te geraken. Een rondweg dringt zich op om zowel het doorgaand verkeer vlotter te laten verlopen, als het centrum opnieuw leefbaar te maken.

Na veel onderzoek, metingen, procedures en samenwerking op politiek, ambtelijk en academisch niveau werd een plan-MER uitgevoerd, dat in maart door de provincie werd voorgesteld. Hierin werden verschillende tracés onderzocht door de bestendige deputatie en werd het gewesttracé (mits enkele beperkte aanpassingen) weerhouden als beste keuze qua leefbaarheid, doelstellingen en haalbaarheid.

Niet iedereen is echter tevreden met de resultaten van deze studie. Hoewel men nu reeds jaren tot gelijkaardige conclusies komt, zien sommige Assenaren het anders. De actiegroep ARMA vindt de studie “vooringenomen, gebaseerd op nattevingerwerk” en stelt dat de studie “veel foutieve en verouderde informatie bevat”. Daarom organiseerde zij dinsdag 6 oktober een “infosessie” over het rondwegdossier. Om “de perceptie bij te sturen” en te “sensibiliseren”.

Als jongeren volgen wij dit dossier op de voet. Als jonge mensen is het belangrijk om te waken over de toekomst, er voor te zorgen dat Asse zowel nu als in de toekomst een bruisend centrum heeft en beschikt over een mobiliteitsplan dat uitnodigt in plaats van afschrikt. Wij waren dan ook opgetogen door de opkomst bij zowel de voorstelling van het plan-MER, als bij de “infosessie” van voorbije dinsdag. Vele Assenaren zijn, net zoals wij, begaan met de toekomst van de gemeente.

In wezen wil iedereen hetzelfde: een bereikbaar centrum op elk moment van de dag, geen parkeerproblemen, een vlotte doorstroming van doorgaand verkeer en geen overmatige hinder. Iedereen is het er over eens dat de huidige situatie niet verder kan. Zoals het VWBO terecht stelt: zonder rondweg bloedt Asse verder dood. De huidige verbinding is niet voorzien op het aantal auto’s dat dagelijks door het centrum moet. Iedereen wil een oplossing voor dit probleem. De toekomst van onze gemeente voor de komende tientallen jaren zal afhangen van dit dossier.

Groot was onze ontgoocheling wanneer we vaststelden dat de “infovergadering” van ARMA, die een ander perspectief kon bieden op de studie, eerder een afbraakvergadering bleek. Het is betreurenswaardig, zelfs beledigend, dat de “infosessie” werd gebracht op een ironische, bijna sarcastische toon met zelfs persoonlijke aanvallen onder de gordel op sommige politici en ambtenaren. Stellingen werden uit hun context gerukt en in het belachelijke getrokken. De actiegroep haalde vergezochte en onrealistische voorbeelden aan om haar punt te kunnen maken. ARMA legde woorden in andermans mond en verdraaide meer dan eens de feiten. Zij schermde ermee met experts te hebben gesproken, maar nergens in de voorstelling, zowel als op de website, is een verklaring van een expert te vinden. Aandachtige luisteraars hebben ongetwijfeld de vele tegenstrijdigheden gehoord in het hele betoog.

Onze inwoners hebben recht op objectieve en correcte informatie op mensenmaat over het voorliggend rondwegtracé. In de hele betoog was nergens enige opbouwende kritiek te bespeuren. Er was geen gefundeerd tegenvoorstel. Er was zelfs geen tijd voorzien om de provincie wederwoord te geven en stellingen uit te klaren. Het was een pure desinformatievergadering.

Als jongerenvereniging zijn wij begaan met de toekomst van de gemeente, en mobiliteit speelt daarin een grote rol. Een gemeente met een vlotte mobiliteit, een aangenaam centrum en ruimte voor moderne transportwijzen gaat een veel mooiere toekomst tegemoet dan een gemeente die blijft geblokkeerd worden door het eigenbelang van enkelen. Daarom staan wij er op dat de informatie over de rondweg die meegedeeld wordt aan de burgers, objectief en correct is. Politici, het is aan u!

Auteur

Niel Delgouffe Niel Delgouffe

Bekijk volgens categorie

Bekijk volgens datum

Terug naar overzicht