Inhoudstafel

Jong VLD Asse

Wie

Jong VLD Asse is vooral een groep gemotiveerde jongeren die een maatschappelijk engagement aangaan en hun eerste stappen willen wagen in de lokale politiek. Daarnaast zijn wij een politieke jongerenvereniging en vooral begeesterd door de liberale ideologie. Door onze acties en onze contacten met de diverse politici  willen en kunnen wij dan ook écht iets betekenen voor onze samenleving.

Als politieke jongerenvereniging zijn wij goed geplaatst om de problemen waarmee de jeugd vandaag wordt geconfronteerd, aan te kaarten bij onze politici en hen een oplossing trachten aan te reiken. Een gezond jeugdbeleid, een veilig en aangenaam uitgaansmilieu, aandacht voor sport en een divers en rijk cultuuraanbod zijn dan ook thema’s die door ons nauwgezet worden opgevolgd.

Waarom?

Jong VLD wil het politiek bewustzijn van jongeren aanwakkeren. Onze leden komt men dan ook geregeld tegen binnen onze gemeente en de diverse verenigingen. Zij zijn de liberale voelsprieten binnen onze gemeente en zijn dan ook het ideale aanspreekpunt om eventuele pijnpunten aan te kaarten op de beleidsniveaus.

Hoe?

Jong VLD Asse is geen loutere praatbarak, maar een actieve jongerenbeweging die  problemen binnen onze gemeente aan de kaak durft stellen en ludieke acties durft opzetten.

Daarnaast staat Jong VLD Asse ook voor het actief betrekken van de jongeren binnen de politiek.  Jong VLD Asse biedt zijn leden de kans om creatief om te gaan met de politiek en zich politiek te ontplooiien. Enerzijds bieden we de mogelijkheid voor de jongeren om deel te nemen aan vormingen, infosessies en inspraakmomenten georganiseerd door de diverse afdelingen van de liberale beweging. Anderzijds biedt het lid zijn van Jong VLD Asse de mogelijkheid om de échte politieke wereld in te stappen: onze vereniging steunt dan ook 200% de deelname van haar leden aan de verschillende verkiezingen, zowel op lokaal, regionaal als nationaal vlak.

Voor wie?

Jong VLD Asse staat voor iedereen open zonder onderscheid op eender welk vlak.

Ben je tussen de 14 en 35 jaar? Ben je jong en liberaal? Heb je ideeën om van Asse een betere gemeente te maken? Of wil je simpelweg lid worden bij een jongerenvereniging die politiek actief is en waar je tegelijkertijd veel plezier kunt maken?

Dan moet je lid worden van Jong VLD Asse!

Lid zijn van Jong VLD Asse kost amper 2,50 EUR per jaar. Voor meer informatie, stuur je een mailtje naar info@jongvldasse.be en wij geven je met plezier meer uitleg over de vereniging.

Jong VLD

Jong VLD 

Onze Assese politieke jongerenbeweging maakt deel uit van de nationaal georganiseerde Jong VLD. Deze organisatie overkoepelt alle lokale jongliberale afdelingen en zet onze standpunten op het bovenlokaal en nationaal vlak in de verf. 

De website van Jong VLD vindt u hier.

Beginselverklaring Jong VLD 

Jong VLD nationaal heeft zijn werk- en standpunten in een beginselverklaring gegoten. Deze beginselverklaring werd voorgesteld op het Congres in Kortrijk op 12 december 2009 en is als het ware onze grondwet. Deze standpunten laten zich samenvatten als volgt:

  • een geloof in de eigen kracht en ontwikkeling van mensen
  • het verzet tegen conservatisme en privilege en het herstel van de vrijheid van elk individu
  • een open samenleving  en vrije markt realiseren en garanderen
  • het belang van onderwijs en internationaal denken 
  • toekomstgericht denken en handelen

De volledige beginselverklaring leest U hier.

 

Meldpunt Jong VLD

Het doel van het Jong VLD Meldpunt bestaat erin om uw grote en kleine ongemakken aan de kaak te stellen en uw ideeën te laten horen.

Het Jong VLD-bestuur kan dit alles vervolgens verwerken en in samenwerking met onze plaatselijke Open VLD-mandatarissen ervoor zorgen dat het beleid nauwer aansluit bij wat de bevolking van onze gemeente werkelijk wil.

Samen met uw steun moet Asse een goed geoliede gemeente worden, waarin projecten en beloftes geen loze woorden blijven, maar daadwerkelijk worden gerealiseerd .

Daarnaast geven wij ook jongeren de kans om een inhoudelijk politiek debat te voeren. Onze inwoners hebben vaak schitterende ideeën, maar krijgen te weinig kansen om deze kenbaar te maken. Via dit Meldpunt kan Jong VLD Asse mee het verschil maken.

Meer dan ooit wil Jong VLD Asse, samen met u, ervoor zorgen dat de Assese politiek opnieuw over inhoud gaat. Stuur een mailtje naar info@jongvldasse.be en wij doen het nodige!

Verkiezingen 2012