Jong VLD Asse: wij werken aan de toekomst

Jong VLD Asse is in de eerste plaats een groep gemotiveerde jongeren die de ambitie hebben om hun steentje bij te dragen in de Assese politiek. Maandelijks komen we ergens binnen onze gemeente samen om een aantal politieke thema’s te bespreken en gezamenlijk een standpunt in te nemen. Via Open VLD Asse en de pers laten wij onze standpunten en opmerkingen doorvloeien naar de Assese politieke bestel.

Onze leden zitten dan ook niet stil: we hebben vertegenwoordigers o.a. in de Jeugdraad, de Cultuurraad, het Cultureel Centrum, de Sportraad, het Autonoom Gemeentebedrijf Asse en in het bestuur van Open VLD Asse. Zoals elke geëngageerde Assenaar vind je ons ook op gemeentelijke feestelijkheden, waar wij ons oor te luisteren leggen en ons laten inspireren door de inwoners van Asse.

Zo blijven we op de hoogte van alles wat leeft in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten waaronder een debatavond, de vakantiekalender, een ijspiste, de kroegentocht en een jaarlijkse zomeractiviteit.

Heb je zin om samen met een fantastisch team jongeren te proeven van de gemeentepolitiek, aarzel dan niet en contacteer onze voorzitter via mail info@jongvldasse.be of vindt ons terug op facebook!

Jong VLD - Onbeteugeld